تاريخ : شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢ | ۱:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عابر کوچه های ابر

ز عشق روی او دیوانه گشتم

به گرد شمع جان پروانه گشتم

                                       به هرکویی گرفتم از او نشانه

                                       در وصفش سرودم بی حد ترانه

نمایان کرده ام من داغ دل را

فرو بردم بغض این گلو را

                             عابر کوچه های ابر