# دلم_تنگ_است_و

دلم تنگ است و...

دلم تنگ است و دلدارم سنگ شده از دوریش چشمم پر اشک                                    نه خواب دارم نه آسایش به گیتی                                    مانده ام ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 22 بازدید