دوست دارم

تو را ای گل کماکان دوست دارم

به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی، کجا باشم مهم نیست

تو را تا زنده هستم دوست دارم

/ 0 نظر / 16 بازدید